darmowy program do pit
PobierzPIT-OPP

Darmowy program do rozliczania PIT, rozliczanie, PIT 37

GROSZ DO GROSZA

Przekazywanie 1% podatku


Przekazanie 1 % podatku jest darowizną, którą Urząd Skarbowy kieruje do wybranej przez nas organizacji pożytku publicznego.

To proste


1% podatku może przekazać każdy, kto w danym roku rozlicza przychody podlegające opodatkowaniu, które nie są z podatku zwolnione. Wystarczy wypełnić odpowiedni formularz PIT: PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38, wpisać we właściwą rubrykę równowartość 1% należnego podatku dochodowego oraz dane dokładną nazwę OPP wraz z jej numerem KRS.

Cała procedura jest prosta i trwa kilka chwil, a dla wielu organizacji pożytku publicznego (OPP) ów procent jest jedynym źródłem finansowania.To ważne


Organizacje pożytku publicznego pomagają między innymi rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, prowadzą działalność charytatywną, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, nauki, wyższego, edukacji, ekologii i ochrony zwierząt, pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen itd.

Na pewno każdy z nas znajdzie tutaj jakiś obszar, który jest dla niego szczególnie ważny i który chciałby wesprzeć. Roczne rozliczenie PIT i przekazanie jednego procenta swojego podatku, jest ku temu wspaniałą okazją. Warto więc się zastanowić nad tym, komu udzielić wsparcia.

Ze względu na to, że organizacje pożytku publicznego są zobowiązane do sporządzania i ogłaszania rocznych sprawozdań finansowych, mamy pewność, że fundusze, które przekazujemy, będą bardzo starannie rozdysponowane.

O czym warto pamiętać


Przyjąć naszą darowiznę, może tylko organizacja, która znajduje się się w wykazie OPP ogłoszonym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej Monitor Polski. Stąd też przed wskazaniem wybranej przez nas organizacji, warto najpierw sprawdzić podmiot we wspomnianym wykazie, na stronie www.pozytek.gov.pl po numerze KRS lub wpisując jej nazwę w wyszukiwarce.

Darmowy Program do rozliczania pit - Wypełnij On-line


O rozliczaniu PIT-u
rozliczanie pit